Hệ thống khóa thông minh Smartkey - Khóa từ Piaggio

Nguyễn Minh Trang Nghiêm
0 Đánh giá 372 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC SMARTKEY?
 • Hiểu rõ cấu tạo của hệ thống khóa Smartkey Honda, Yamaha, Suzuki  và cả khóa từ Piaggio, Vespa.
 • Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của khóa Smartkey, khóa từ Piaggio, Vespa.
 • Xử lý được hầu hết các trường hợp: mất chìa, thay ECM, thay SCU...
 • Tùy biến, biên tập tất cả các dữ liệu SCU: Copy SCU, đổi mã ECMID, xóa chìa, ẩn chìa...
 • Nắm vững và sửa chữa được các pan bệnh Smartkey thường gặp.
 • Thực hiện được tất cả các quy trình thủ công liên quan khóa Smartkey, khóa từ Piaggio, Vespa.
 • Chúng tôi cam kết bạn sẽ hiểu rõ ít nhất 90% kiến thức về khóa Smartkey sau khóa học.

Giới thiệu khóa học

Khóa học Smartkey bằng hiệu ứng đầu tiên tại Việt Nam!

Nội dung khóa học

 • Bài 0: Giới thiệu khóa học 2:44
 • Bài 1: Cấu tạo & nguyên lý hoạt động hệ thống khóa từ Piaggio 5:00
 • Bài 2: Xử lý các trường hợp mất chìa khóa, thay ECU 3:02
 • Bài 3: Quy trình đăng ký thủ công mã chìa khóa vào ECU 8:49
 • Bài 4: Các mã lỗi hệ thống bảo mật chìa khóa Piaggio 5:34
 • Bài 5: Copy mã chìa khóa, ghi mã chìa khóa bằng máy Super AD 900 Pro 9:43
 • Bài 6: Các thành phần chính trong hệ thống Smartkey Honda 8:59
 • Bài 7: Ngyên lý hoạt động hệ thống khóa thông minh Smartkey 5:31
 • Bài 8: Giải thích sơ đồ nguyên lý Smartkey Honda, Yamaha 3:40
 • Bài 9: Thao tác cơ bản trên các loại remote Honda, Yamaha, Suzuki 11:08
 • Bài 10: Đọc mã ID các loại SCU Honda bằng máy Smarttool 2 9:33
 • Bài 11: Đăng ký 2 remote mới bằng máy Smarttool 2 12:05
 • Bài 12: Tùy biến dữ liệu SCU Honda 1 zắc 33 pin 12:40
 • Bài 13: Thay đổi mã ECMID SCU Yamaha bằng máy Smarttool 2 3:56
 • Bài 14: Xử lý dữ liệu SCU K1N 1 zắc 33 pin 4:23
 • Bài 15: Xác định nhanh mạch đánh thức tất cả các loại SCU 6:06
 • Bài 16: Kiểm tra, tháo lắp, xử lý các pan bệnh liên quan núm khóa Honda, Yamaha 21:27
 • Bài 17: Vài điểm khác biệt quan trọng giữa Smartkey Honda & Yamaha 7:27
 • Bài 18: Quy trình đồng bộ mã ECMID - SCU Honda 33 Pin 1 Zắc 13:31

Thông tin giảng viên

Nguyễn Minh Trang Nghiêm
1213 Học viên 6 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

1.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 35 phút
Giáo trình: 19 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC