Học Thử 4 Bài Miễn Phí - Sửa đồng hồ điện tử xe máy

Nguyễn Minh Trang Nghiêm
0 Đánh giá 297 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bài 1 - Chuẩn bị đồ nghề + linh kiện cơ bản
  • Bài 3 -Hướng dẫn cảo kim, tháo đồng hồ PCX
  • Bài 13 - Mod màu + tăng sáng đồng hồ Vario 150

Giới thiệu khóa học

Đăng ký ngay!

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Chuẩn bị đồ nghề + linh kiện điện tử cơ bản 10:58
  • Bài 3 -Hướng dẫn cảo kim, tháo đồng hồ PCX 2015 10:31
  • Bài 13 - Mod màu + tăng sáng đồng hồ Vario 150 14:56
  • Bài 24: Sửa SCU Vision 2021 lỗi IC VD7020 20:16

Thông tin giảng viên

Nguyễn Minh Trang Nghiêm
1213 Học viên 6 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 56 phút
Giáo trình: 4 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC